บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
- ขาย และบริการผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
- เช่นเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์,อิเลคทรอนิค และอุตสาหกรรมอื่นๆ, เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงหลังคา ผนัง พื้น, งานปั๊มขึ้นรูปต่างๆ เป็นต้น
เลขที่ 60/6 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-891175-8 ต่อ 103 , 081-906-4991
038-891179
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. Sale 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. Programmer 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. วิศวกรวางแผนการผลิต 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. ช่างไฟฟ้า 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. วิศวกรควบคุมคุณภาพ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. Engineer (Maintenance) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     9. Sale Engineer 08 กุมภาพันธ์ 2566
     10. Electrical Engineering 08 กุมภาพันธ์ 2566
     11. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ และประมาณงานก่อสร้าง 08 กุมภาพันธ์ 2566
     12. เจ้าหน้าที่ Estimate (คำนวณ ,ควบควบปริมาณงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท) 08 กุมภาพันธ์ 2566