บริษัท Beauty Care
Telesales,Customer Service
ที่อยู่: เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
094-765-3535