บริษัท รักษาความปลอดภัยภูสิน แลนด์สเคป แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
รักษาความปลอดภัย, รับเหมาทำความสะอาด, งานดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร กับหน่วยงานภาครัฐ
10 หมู่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
089-960-4017
ตำแหน่งงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัยภูสิน แลนด์สเคป แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล ( รับสมัครด่วน ) 04 ตุลาคม 2565