บริษัท รักษาความปลอดภัยภูสิน แลนด์สเคป แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
รักษาความปลอดภัย, รับเหมาทำความสะอาด, งานดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร กับหน่วยงานภาครัฐ
10 หมู่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
089-960-4017