Pick A Choux - พิคอะชู
ร้านขนมชูครีม ฉายาชูครีมห้างแตก
2871 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
0617718178 , 0951633175
-
-
ตำแหน่งงานของ Pick A Choux - พิคอะชู 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บาริสต้าชงเครื่องดื่ม 30 กันยายน 2566
     2. พนักงานขายขนมชูครีม 30 กันยายน 2566