บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด
Construction Management & Management Contracting

Effective management is needed to achieve successful projects. A successful project manager looks ahead, anticipates and is proactive rather than reactive. Using this ethos, we have successfully managed all phases of projects for many clients under a wide range of circumstances, for the benefit of both the project and the client. Our management systems that are part of this service include:

Design management
Value engineering
Risk management
Contract management
Programming and scheduling
Cost control and management
Coordination with various parties
Quality management

Main Contracting, Interior Decoration & Fit-Out

ASL has a large portfolio of completed projects including single room renovations, whole property refurbishments, and international high-rise commercial projects. We are committed to delivering excellent service whilst satisfying the needs of our clients.

Value management of projects means regularly reviewing design, procurement and construction ideas against project budget considerations. ASL has developed systems which provide clients with a thorough understanding of the building process and issues involved. To this extent, site specific, we offer an open book method of procurement.
เลขที่ 177/31 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
081-7345586
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Draftman 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. หัวหน้าบัญชีการเงิน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. วิศวประมาณราคา (Estimator) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. Foreman 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. สถาปนิก 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. Site Engineer 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. พนักงานธุรการงานก่อสร้าง 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. Store เจ้าหน้าที่สโตร์หน้างาน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. QS (Quantity Surveyor) 25 กุมภาพันธ์ 2567