บริษัท พึ่งพานิชกิจ จำกัด (โรงแรมนานาชาติ บางแสน)
โรงแรม
เลขที่ 108/5 หาดวอนนภา ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
095-0599441
ตำแหน่งงานของ บริษัท พึ่งพานิชกิจ จำกัด (โรงแรมนานาชาติ บางแสน) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานต้อนรับ (ชลบุรี) 30 มกราคม 2566
     2. พนักงานต้อนรับ (ประจวบคีรีขันธ์) 30 มกราคม 2566