บริษัท พึ่งพานิชกิจ จำกัด (โรงแรมนานาชาติ บางแสน)
โรงแรม
เลขที่ 108/5 หาดวอนนภา ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
095-0599441