บริษัท เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด (สาขาซอยต้นสน)
บริษัท เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ดำเนินกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย อุปกรณ์ โปรแกรม หลักสูตรและสินค้าที่ส่งเสริมพัฒนาการและการฟื้นฟูศักยภาพสมองและการเรียนรู้ของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ ตลอดจนประกอบกิจการ การฝึกอบรมโปรแกรม หลักสูตรการฝึกอบรมและสินค้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพสมองและหลักสูตรการเรียนรู้อื่นๆทุกประเภท
เลขที่ 211 หมู่ 5 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 (ซอยต้นสน) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
062-3832514
ตำแหน่งงานของ บริษัท เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด (สาขาซอยต้นสน) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการประสานงาน 27 พฤศจิกายน 2565