มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
ดำเนินกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย อุปกรณ์ โปรแกรม หลักสูตรและสินค้าที่ส่งเสริมพัฒนาการและการฟื้นฟูศักยภาพสมองและการเรียนรู้ของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ ตลอดจนประกอบกิจการ การฝึกอบรมโปรแกรม หลักสูตรการฝึกอบรมและสินค้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพสมองและหลักสูตรการเรียนรู้อื่นๆทุกประเภท
เลขที่ 211 หมู่ 5 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 (ซอยต้นสน 2) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
099-783-1155
ตำแหน่งงานของ มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับสมัคร "นักจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา" ประจำสถาบัน (Full-Time) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. ครูสอนพิเศษ (Full-Time) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. รับสมัคร "นักจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา" (Part-Time) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. รับสมัคร "นักจิตวิทยา" และ "นักจิตวิทยาคลินิก" (Part-Time) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. รับสมัคร "ครูการศึกษาพิเศษ" (Part-Time) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. รับสมัคร "นักกิจกรรมบำบัด" (Part-Time) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. รับสมัคร "ครูสอนพิเศษ" (Part-Time) 25 กุมภาพันธ์ 2567