ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
ดำเนินกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย อุปกรณ์ โปรแกรม หลักสูตรและสินค้าที่ส่งเสริมพัฒนาการและการฟื้นฟูศักยภาพสมองและการเรียนรู้ของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ ตลอดจนประกอบกิจการ การฝึกอบรมโปรแกรม หลักสูตรการฝึกอบรมและสินค้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพสมองและหลักสูตรการเรียนรู้อื่นๆทุกประเภท
เลขที่ 211 หมู่ 5 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 (ซอยต้นสน 2) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
099-783-1155
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ 05 ธันวาคม 2566
     2. เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ 05 ธันวาคม 2566
     3. เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ 05 ธันวาคม 2566