บริษัท ซาแวนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผลิตผ้าปิดจมูก, Wiper Roll และ นำเข้าสินค้า รับติดตั้งเครื่องจักร ต่างๆ
เลขที่ 115/11 หมู่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
098-2987188, 081-8070946, 081-5532277
02-0774510