บริษัท สยามออซีดีน จำกัด
ส่งออกดอกกล้วยไม้สด
เลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ถนน เพชรหึงส์ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
02-461-0980-1
02-815-0548
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยามออซีดีน จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตรวจคุณภาพดอกไม้ 30 มกราคม 2566
     2. ฝ่ายขายต่างประเทศ 30 มกราคม 2566