บริษัท วริษฐา2017 จำกัด
โรงแรม
เลขที่ 311/16 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
084-668-0842
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท วริษฐา2017 จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. คนซักผ้าโรงแรม 30 มกราคม 2566
     2. แม่บ้านทำความสะอาด 30 มกราคม 2566
     3. พนักงานต้อนรับ 30 มกราคม 2566