ธนาคารไทยพาณิชย์
ให้บริการธุรกรรมทางด้านสินเชื่อ
418 อาคารเอสซี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกทม. 10400
098-279-2661
ตำแหน่งงานของ ธนาคารไทยพาณิชย์ 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับจบใหม่ทุกสาขา ไม่เน้นประสบการณ์ ร่วมงานTelesales SCB 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. รับม.6 /กศน. มัธยมศึกษาตอนปลาย เทเลเซลล์ฝ่ายขายประจำออฟฟิค 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป/ไม่ต้องมีประสบการณ์ Telesales SCB (โทรเสนอขายสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. Telesales cardx SCB 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. ที่ปรึกษาทางการเงิน SCB 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. Telesales ธนาคารไทยพาณิชย์ 25 กุมภาพันธ์ 2567