มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
มูลนิธิ
506 ซอยศิริถาวร แขวงพัฒนาการ เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
02-590-0157
-
-
ตำแหน่งงานของ มูลนิธิชีวิตชื่นบาน 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. ช่างซ่อมบำรุง (พ่อบ้าน) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ครูสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ผู้ช่วยผู้จัดการ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. เลขาผู้จัดการ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาพระพร 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ครูสอนภาษาอังกฤษ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. เลขานุการ (เป็นคริสเตียน) 08 กุมภาพันธ์ 2566