บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด
บริษัทฯ ได้เปิดกิจการมาแล้วเป็นระยะเวลา 20 กว่าปีประกอบกิจการโรงแรมซึ่งมีโรงแรมทั้งหมด 6 โรงแรม และ ธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่ทันสมัย 6 สาขาตั้งอยู่ประตูน้ำ ซึ่ง บริษัท ธรรมโชติรัตน์ จำกัด เป็นอีก 1 สาขาของ บริษัท เท็น สตาร์ส อินน์ จำกัด เราจะเรียกในนาม TEN GROUP & MY GROUP
เลขที่ 44/1,44/2 ซอย เพชรบุรี 17 ถนน เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
086-3401220 ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
ตำแหน่งงานของ บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายเสื้อผ้าย่านประตูน้ำ ด่วน !! 30 กันยายน 2566
     2. Chief Engineering ด่วน !! 30 กันยายน 2566
     3. หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน !! 30 กันยายน 2566
     4. รองหัวหน้าแม่บ้าน ด่วน !! 30 กันยายน 2566
     5. แม่บ้าน ด่วน !! 30 กันยายน 2566
     6. กุ๊ก ด่วน !! 30 กันยายน 2566
     7. ผู้ช่วยกุ๊ก ด่วน !! 30 กันยายน 2566