บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เราเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และจำหน่ายแป้งหลากหลายชนิด ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าและส่งออกแป้งทำอาหารไปยังต่างประเทศ
เลขที่ 49 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-8948601-8 Ext. 211 , 065-909-4741
02-8948610
ตำแหน่งงานของ บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับสมัครแรงงานต่างด้าว , พม่า , ลาว 30 กันยายน 2566
     2. พนักงานติดรถส่งของ ****ด่วน 30 กันยายน 2566
     3. พนักงานบัญชี ด่วน!!! 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานดูแลคลังสินค้า 30 กันยายน 2566