บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายใบเรือ
เลขที่ 84/2 หมู่ท 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-521591
076-521590
ตำแหน่งงานของ บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเย็บจักร 30 กันยายน 2566
     2. House Engineer 30 กันยายน 2566
     3. Packing 30 กันยายน 2566
     4. Patch 30 กันยายน 2566
     5. นักออกแบบใบเรือ 30 กันยายน 2566
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 30 กันยายน 2566
     7. ผู้ควบคุมเครื่องวาดงาน 30 กันยายน 2566
     8. พนักงานตัดและต่อผ้าใบเรือ 30 กันยายน 2566