บริษัท ทูเกตเตอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เราเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ให้บริการในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทาง รถ เรือ และ เครื่องบิน รวมทั้งให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร ขาเข้าและขาออก

บริการของเรา
- บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน Air Freight Services
- บริการขนส่งสินค้าทางเรือ Sea Freight Services (LCL/FCL)
- บริการขนส่งสินค้าโดย รถบรรทุก พ่วง และเทรลเลอร์
- บริการผ่านพิธีการทางด้านศุลกากร และบรรจุหีบห่อ ตีลังไม้
เลขที่ 299/93 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
095-1417-963
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทูเกตเตอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน ด้านโลจิสติกส์ 30 กันยายน 2566
     2. Export Customer Service 30 กันยายน 2566
     3. Sales Representative 30 กันยายน 2566