บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
เลขที่ 1818 อาคารรสา ทู ชั้น 8-11 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-0790923
02-6214493
ตำแหน่งงานของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 59 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : อยุธยาซิตี้พาร์ค 30 กันยายน 2566
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : Big C นครปฐม 30 กันยายน 2566
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : นครศรีธรรมราช 30 กันยายน 2566
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : อุบลราชธานี 30 กันยายน 2566
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : The Mall Thapra 30 กันยายน 2566
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : กาญจนบุรี 30 กันยายน 2566
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : ระยอง 30 กันยายน 2566
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : Central Pinklao 30 กันยายน 2566
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : The Mall Bangkapi 30 กันยายน 2566
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : Big C ขอนแก่น 30 กันยายน 2566
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : หนองคาย 30 กันยายน 2566
     12. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Key Data 30 กันยายน 2566
     13. เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่ 30 กันยายน 2566
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Lotus ชัยภูมิ 30 กันยายน 2566
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C ขอนแก่น 30 กันยายน 2566
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Central แจ้งวัฒนะ 30 กันยายน 2566
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : ปราจีนบุรี 30 กันยายน 2566
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : The Mall โคราช 30 กันยายน 2566
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Lotus ยโสธร 30 กันยายน 2566
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C หัวหมาก 30 กันยายน 2566
     21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C สมุทรปราการ 30 กันยายน 2566
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C Extra หาดใหญ่ 30 กันยายน 2566
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : สีลม 30 กันยายน 2566
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Big C สุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2566
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : อมตะซิตี้ 30 กันยายน 2566