CardX ในเครือ SCBx
ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อการเงิน กลุ่มลูกค้าธนาคาร
เลขที่ 418 อาคารเอสซี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
081-8459662
-
ตำแหน่งงานของ CardX ในเครือ SCBx 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาทางด้านการขายสินเชื่อการเงิน (กลุ่มลูกค้าธนาคาร) 25 กุมภาพันธ์ 2567