บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 88/8 อาคารแคปปิตอล ลิ้งค์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-2862904
02-2862904 กด 620
ตำแหน่งงานของ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน 05 ธันวาคม 2566
     2. พนักงานต้อนรับ 05 ธันวาคม 2566
     3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ 05 ธันวาคม 2566
     4. เจ้าหน้าที่การตลาด 05 ธันวาคม 2566
     5. ผู้จัดการฝ่ายบำรุงอาคาร 05 ธันวาคม 2566
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 05 ธันวาคม 2566
     7. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 05 ธันวาคม 2566