บริษัท สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป
50/109-114 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
034-966129-32 ต่อ 142
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บุคคล 30 กันยายน 2566
     2. หัวหน้าแผนกตัดผ้า 30 กันยายน 2566
     3. พนักงานขับรถ 30 กันยายน 2566
     4. ช่างซ่อมบำรุง 30 กันยายน 2566
     5. พนักงานเย็บผ้า รับด่วน!! ( สมัครโทร 034-966129-32 ต่อ 118 หรือ 086-331-4984 ) 30 กันยายน 2566
     6. เจ้าหน้าที่บัญชี/สมุห์บัญชี 30 กันยายน 2566
     7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 30 กันยายน 2566
     8. เจ้าหน้าที่การตลาด 30 กันยายน 2566