บริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด
ศูนย์อาหาร
อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้อง 229 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ
089-1171271
ตำแหน่งงานของ บริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี 30 กันยายน 2566
     2. แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร 30 กันยายน 2566