บริษัท ธนางกูร การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตสิ่งพิมพ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ มานานกว่า 30 ปี และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 7 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
02-748-5488,062-482-5488
02-748-5474
ตำแหน่งงานของ บริษัท ธนางกูร การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างตัดกระดาษ (ด่วนมาก) 30 กันยายน 2566