บริษัท นพรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง 2015 จำกัด
ขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด
สาขาอยุธยา : เลขที่ 43/25 หมู่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สาขารังสิต : เลขที่ 88/1 หมู่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สาขาอยุธยา : 095-9262056, สาขารังสิต : 065-9302788
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท นพรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง 2015 จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Admin ขายสินค้า Online (สาขารังสิต) 05 ธันวาคม 2566
     2. Admin ขายสินค้า Online (สาขาอยุธยา) 05 ธันวาคม 2566
     3. พนักงานควบคุมสโตร์ 05 ธันวาคม 2566