บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (BSL Clinic)
คลินิกเสริมความงาม
เลขที่ 30/8 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
096-8825808
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (BSL Clinic) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Admin Consult 05 ธันวาคม 2566
     2. HR MANAGER(ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) 05 ธันวาคม 2566
     3. Manager (ผู้จัดการ) 05 ธันวาคม 2566
     4. Cashier (เจ้าหน้าที่การเงินประจำคลินิก) รับ 05 ธันวาคม 2566
     5. Photographer (ช่างภาพ) 05 ธันวาคม 2566
     6. House Keeper (แม่บ้านทำความสะอาดประจำคลินิก) 05 ธันวาคม 2566
     7. Junior Video Editor(เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ) 05 ธันวาคม 2566
     8. Front Office Supervisor(หัวหน้างานแผนกต้อนรับ) 05 ธันวาคม 2566
     9. Consultant / Consultant Supervisor (ที่ปรึกษาด้านความงาม/หัวหน้างาน) 05 ธันวาคม 2566
     10. Medical Assistant (ผู้ช่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่ทรีตเมนท์) ด่วน!! 05 ธันวาคม 2566
     11. Senior Video Editor(เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโออาวุโส) 05 ธันวาคม 2566