บริษัท แลงเกวจ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
บริการเทรนนิ่งภาษาต่างประเทศ
เลขที่ 65 อาคาร42 ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1003 ซอย สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
091-073-6604
ตำแหน่งงานของ บริษัท แลงเกวจ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. HR recruit and admin support 05 ธันวาคม 2566
     2. Personal Secretary 05 ธันวาคม 2566
     3. Junior accounting and admin support 05 ธันวาคม 2566
     4. Customer service / Admin 05 ธันวาคม 2566