บริษัท หมีปรุง โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด
ผลิตซอสปรุงรส
122/77 อริยา แฟคตอรี่ แลนด์ เฟส 14 หมู่ 11 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
090-2856291
-
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท หมีปรุง โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายบุคคล 05 ธันวาคม 2566
     2. พนักงานขาย 05 ธันวาคม 2566
     3. ฝ่ายจัดซื้อ และเลขานุการ 05 ธันวาคม 2566
     4. ฝ่ายผลิต 05 ธันวาคม 2566
     5. ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านคุณภาพ 05 ธันวาคม 2566
     6. ผู้จัดการโรงงาน(Supervisor) 05 ธันวาคม 2566
     7. พนักงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 05 ธันวาคม 2566
     8. ขับรถโฟล์คลิป แบบยืน และนั่งได้ 05 ธันวาคม 2566
     9. รับวัตถุดิบ 05 ธันวาคม 2566
     10. หัวหน้าสโตร์ 05 ธันวาคม 2566
     11. พนักงานโหลดสินค้า(Loading) 05 ธันวาคม 2566
     12. แพ็คสินค้า 05 ธันวาคม 2566