บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การบำบัดน้ำเสีย บริหารจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรม
เลขที่ 59/19 หมู่ที่ 12 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
098-289-3834
034-112524
ตำแหน่งงานของ บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834) 05 ธันวาคม 2566
     2. Sales Engineering ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834) 05 ธันวาคม 2566
     3. ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834) 05 ธันวาคม 2566
     4. ช่างกลึง-มิลลิ่ง ด่วน!!!! (โทร.098-289-3834) 05 ธันวาคม 2566
     5. ออกแบบเครื่องจักร (Design) ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834) 05 ธันวาคม 2566