โอม การท่องเที่ยว จำกัด
การนำเที่ยว จำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม
เลขที่ 73/9 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
091-759-2800
ตำแหน่งงานของ โอม การท่องเที่ยว จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 05 ธันวาคม 2566
     2. พนักงานกุ๊กครัวไทย ที่พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     3. พนักงานถ่ายรูป พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     4. พนักงานบัญชี พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     5. พนักงานรถATV พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     6. พนักงานเพนท์บอล/บีบีกัน พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     7. พนักงานสโตร์(สนามยิงปืน)พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     8. เจ้าหน้าที่ประจำช่องยิงปืน(สนามยิงปืน)พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     9. พนักงานเคาน์เตอร์ พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     10. พนักงานแคชเชียร์ พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     11. พนักงานขายเครื่องดื่ม(คาเฟ่)พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     12. พนักงานขาย(ภาษาจีน)พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566
     13. พนักงานแนะนำบริการลูกค้า (สื่อสารภาษาจีนได้)พัทยา รับสมัครด่วน 05 ธันวาคม 2566