บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
จัดจำหน่าย - ให้เช่า รถบัส รถมินิบัส รถกระบะไฟฟ้า รถตู้ไฟฟ้า
เลขที่ 8/36 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
099-265-2164
02-040-6714
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับตู้-รถมินิบัส (รับส่งพนักงาน) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. ผู้จัดการฝ่ายขาย 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายขายเเละดูเเลลูกค้า) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. นักศึกษาฝึกงาน(แผนกช่างยานยนต์) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. จัดซื้อ (สามารถใช้ภาษาจีนได้) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. ช่างยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. ขาย **ด่วน** 25 กุมภาพันธ์ 2567