โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์
ห้องพัก,ร้านอาหารมประชุมสัมนา,งานแต่ง,นันทนาการ
โรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้างไฮด์อเวย์
เลขที่ 111/1,111/3-4 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
039-619-120
039619109
ตำแหน่งงานของ โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์ 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sale Coordinator 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. AR Officer 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. Chief Account 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. Engineering Supervisor 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. Duty Engineer 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. Room Boy 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. Floor Supervisor 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. Room Attendant 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. Assistant Beverage Manager 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. Assistant Food & Beverage Manager 25 กุมภาพันธ์ 2567
     11. Assistant Front Office Manager 25 กุมภาพันธ์ 2567
     12. Guest Service Agent Supervisor 25 กุมภาพันธ์ 2567
     13. Guest Service Agent 25 กุมภาพันธ์ 2567
     14. Reservation Supervisor 25 กุมภาพันธ์ 2567
     15. Reservation Officer 25 กุมภาพันธ์ 2567
     16. Duty Manager 25 กุมภาพันธ์ 2567
     17. Assistant Managing Director 25 กุมภาพันธ์ 2567
     18. Assistant Executive Housekeeper 25 กุมภาพันธ์ 2567