บริษัท วินมอร์ อีโค แมททีเรียล จำกัด
ประกอบกิจการโรงงานผลิตวัสดุใช้ปูหรือใช้ทำพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
หมวดธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เลขที่ 358 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
091-752-8855
ตำแหน่งงานของ บริษัท วินมอร์ อีโค แมททีเรียล จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ล่ามจีน,พม่า 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. วิศวกร 25 กุมภาพันธ์ 2567