ร้าน แว่นตา คุณยน
วัดสายตา ประกอบแว่น จำหน่ายแว่นตา
เลขที่ 151 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
080-5656636
-
ตำแหน่งงานของ ร้าน แว่นตา คุณยน 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างแว่นตา 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. ผู้จัดการร้านแว่นตา 25 กุมภาพันธ์ 2567