ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 95 หน้า จำนวน 943 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานกฎหมาย
1เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
- โทรติดต่อลูกค้า เพื่อนัดชำระค่างวดรถยนต์ ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามสถานะ การนัดชำระ บันทึกผลสำเร็จ - แจ้ง แนะนำข้อมูล นโยบายเพิ่มเติมให้ลูกค้าทราบ ตามนโยบายของธนาคารหรือผู้ว่าจ้าง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โซลูชั่น เวย์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
ลงพื้นที่ เพื่อติดต่อลูกค้า แจ้งยอดค้างชำระ เจรจานัดชำระค่างวดรถกับลูกค้า / เจรจาขอรับรถเพื่อนำส่งคืนบริษัท ขอเบอร์ติดต่อลูกค้าอัพเดท ถ่ายภาพสถานที่ที่ลงพื้นที่ พร้อมลงรายงานผลการติดตามกลับมาทางบริษั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โซลูชั่น เวย์ จำกัด
3หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
1. ให้คำแนะนำกับทีมผู้บริหารด้านกฎหมาย ด้านความเสี่ยง เกี่ยวกับธุรกิจบริษัทโดยเฉพาะเอกสารสัญญาทางธุรกิจให้สอดคล้องร่วมกัน 2. ดูแลเรื่องเอกสารทางกฎหมาย หนังสือทางกฎหมาย ของทางกิจการทั้งหมด 3. ให้คำปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด
4นิติกร ฝ่ายเอกสารประจำสำนักงาน
ทำงานประจำสำนักงานกฎหมาย กุศล นิติธรรม จันทร์-ศุกร์ ตามเวลาราชการ เวลา 09.00-17.00 น. มีหน้าที่พิมพ์เอกสารร่างคำฟ้อง ,ติดต่อประสานงานภายใน-นอก ,รับเรื่อง, นัดคิว เป็นต้น (ติดต่อสมัคร 081-751-3060 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
5เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
แจ้งการชำระเงินแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามรอบบิล โน้มน้าวให้ลูกค้าชำระเงินตามกำหนด บันทึกขัอมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
6ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบงานบัญชี ฝ่ายขาย, เก็บบัญชี, ติดตามหนี้ค้างชำระ, ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ทั้งระบบ, และต้นทุน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด
7ทนายความ
1. ติดต่อประสานงานกับลูกความ 2. เตรียมสำนวนคำฟ้องและว่าความในศาล 3. เขียนรายงานคดี เสนอแนะและให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายแก่ลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แองโกล-ไทย ลีกัล จำกัด
8ธุรการ/เสมียน ทนายความ
1.ธุรการประสานงานทั่วไป - รับโทรศัพท์ รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า- พิมพ์เอกสารต่าง ๆ- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า คีย์ข้อูลต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ธุรการพิมพ์เอกสาร- พิมพ์งาน คีย์งาน ตามคำสั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แองโกล-ไทย ลีกัล จำกัด
9เจ้าหน้าที่บัญชี AR (ลูกหนี้)
ดูแลการจัดเก็บเงินลูกค้า ประสานงานกับลูกค้าเรื่องเอกสารใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี,ใบแจ้งหนี้,ใบลดหนี้ จัดระบบวางบิลเก็บเช็ค,เงินโอน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
10***รับสมัครด่วน***เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ยินดีรับนศ.จบใหม่ เงิน15K ทำงานบางนาทาวเวอร์ สนใจติดต่อ 089-815-7360เป้
- โทรศัพท์ออกหาลูกค้าและรับสายลูกค้าเกี่ยวกับการติดตามอหนี้ทางโทรศัพท์ - ติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ เช่น ติดตามค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด