ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 128 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
2รับสมัครงาน คนสวน
ดูแลสวนผัก ผลไม้ ตัดหญ้า ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
3เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมแนะนำความรู้ ในการดูแลรักษาผลผลิตในแปลง ให้แก่เกษตรกรในเครือข่าย แสวงหาความรู้ และแนวทางการจัดการแปลงผลิตพืช ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบดูแลการผลิต ในแปลงทดสอบของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
4สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ ด่วน!!!!
- รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
5ผู้จัดการสาขา-เลี้ยงไก่เนื้อ
1.บริหารงาน/วางแผนงานเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อ ตามนโยบายบริษัท 2.ควบคุม ตรวจสอบงานทั้งระบบของสาขา 3.วิเคราะห์ แก้ปัญหางาน เฉพาะหน้า 4.สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
6พนักงานขายสินค้าเคมีเกษตร
- ออกพบลูกค้าต่างจังหวัด - ดูแลกระจายสินค้าหน้าร้าน - ดุแลฐานลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่ - จัดทำแปลงสาธิต เข้าดูแลลูกค้าในพื้นที่ - จัดทำรายการส่งเสริมการขาย - สรุปยอดขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นูเอสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
8 เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ทำงานที่บ้าน ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ 9100-12000 ติดต่อ 0835096037 คุณฟ้า
โทรติดตามยอดหนี้สินที่ลูกค้าค้างชำระ ทำงาน 6 วัน ทางบริษัทจะจัดตารางให้ เข้างาน 08.30 - 18.00 น. ทำงานที่บ้าน ใช้มือถือ แอนดรอยด์ หรือ คอมพิวเตอร์ PC ค่าแรงรายวัน 350 / รายเดือน 9100 / ค่าคอมขึ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
9เจ้าหน้าที่เกษตร (Chiang Mai)
1. ดูแลและควบคุมตั้งแต่กระบวนการไถดิน เตรียมดิน การเพาะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารสัตว์ 2. วางแผนเพาะปลูกหญ้าและพืชผลอื่นๆ เช่น กล้วย สับปะรด อ้อย 3. วางแผนการเก็บเกี่ยวห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด