ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 122 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
3วิชาการโคนมและโคเนื้อ
1.ด้านวิชาการ 20% 2.ซัพพอตการตลาด 80% 3.พรีเซนต์เก่ง,นำเสนอและพูดเก่ง,คอมพิวเตอร์ เก่ง 4.ภาษาอังกฤษ อ่านออก,แปลได้ 5.ออกตลาดช่วยเซลตัดweek 6.พรีเซนต์โปรดักส์ทุกสิ้นเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
6คนสวน
ดูแลสวนผัก ผลไม้ ตัดหญ้า ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
8พนักงานขายสินค้าเคมีเกษตรหลายอัตรา
- ออกพบลูกค้าต่างจังหวัด - ดูแลกระจายสินค้าหน้าร้าน - ดุแลฐานลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่ - จัดทำแปลงสาธิต เข้าดูแลลูกค้าในพื้นที่ - จัดทำรายการส่งเสริมการขาย - สรุปยอดขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นูเอสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
9เจ้าหน้าที่ส่งเสริม (สถานที่ปฏิบัติงาน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี)
- ทำหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดของบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอส แอนด์ แอกโกร ซีดส์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ฝ่ายผลิต
- ส่งเสริมเกษตรกร ดูแลและรับผิดชอบ ติดตามการทำงานของ เกษตรกร ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ประสานงาน ติดตามงาน ระหว่างเกษตรกร กับ เจ้าหน้าที่ฯ - มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร กล้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอส แอนด์ แอกโกร ซีดส์ จำกัด