ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
1ผู้ช่วยนักบินโดรน+เซอร์วิส
เป็นคนผสมยาให้คนขับโดรนพ่นยา ช่างเซอร์วิสหลังการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปครอป จำกัด
2นักบินโดรน
บังคับโดรนการเกษตร ฉีดพ่นยาการเกษตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปครอป จำกัด
3พนักงานดูแลสวน (รายวัน)
ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ปลูกต้นไม้ และงานเกษตรภายในโรงงาน 2.ดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงงานทั้งหมด เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 3.งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
4นักเคมี
ทำงานด้านวิเคราะห์ทดสอบธาตุอาหารพืชในดิน ในพืช และในผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท และตรวจสอบคุณภาพสารปราบศัตรูพืช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
5ส่งเสริมการขายและการขาย
ออกต่างจังหวัด แนะนำสินค้า ให้ถึงผู้ใช้ด้วยความรู้จริง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที-สตาร์ อะกริคัลเจอร์ จำกัด
7Extension/Field Officer เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต จังหวัดประจวบฯ
• ประเมินความต้องการพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและแจ้งต่อผู้จัดการ • ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลปฏิทินการเพาะปลูก • บันทึกปริมาณสับปะรดในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต • จัดทำรายงานการปลูก รายวัน รายสั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
9สัตวบาลประจำฟาร์ม
ควบคุม ดูแล การทำงานของพนักงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
10ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแลระบบ สาธารณูปโภค ดูแลระบบการให้อาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด