ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
1สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ ด่วน!!!!
- รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
2รับสมัครงาน คนสวน
ดูแลสวนผัก ผลไม้ ตัดหญ้า ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
3สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ( รับด่วนสมัครด่วน )
รายละเอียดงาน 1.ดูแลสุขภาพสุกรของฝูงให้อยู่ในภาวะปกติ 2.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ 3.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ให้เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
4สัตวบาล (ประจำฟาร์มสาขา)
ควบคุมการเลี้ยงสุกรให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนการสั่งอาหารสุกร/ประสานงานกับธุรการ ตรวจเช็คสุขภาพสุกรประจำวัน รักษาสุกรป่วย จัดทำวัคซีนสุกรตามโปรแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
6Foreman Green/ Tee (RBSC)
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานส่วนกรีน/ ที ในการบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ (ส่วนกรีน/ ที) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
7ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดูแลสนามกอล์ฟ
1.ควบคุม กำกับดูแล ด้านความปลอดภัยภายในสนาม 2.ดูแลต้นหญ้า ต้นไม้ พืชพรรณในสนามกอล์ฟ 3.ปรับปรุง วิเคราะห์ดินให้เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของหญ้าและพืชพรรณต่างๆ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จำกัด