ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
11ผู้จัดการโรงฟักไข่
ควบคุม ดูแลการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
12ผู้จัดการ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์เนื้อ
ควบคุมดูแลการผลิตไข่ฟัก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
17คนสวน-ดูแลต้นไม้-พ่อบ้าน (ไอดีไลน์ saunpar)
เหมาะสำหรับคนไร้บ้าน, เป็นงานประจำดูแลรักษาสวนป่า เพื่อการท่องเที่ยวธรรมชาติสวนป่า, ตัดหญ้า , ดายหญ้า ,ฉีดยาฆ่าหญ้า รักษาปลุกต้นไม้หวงห้าม เช่น ยางนา ไม้พะยูง ฯลฯ ,ชอบการเกษตรปลูกผักพืชไร่ได้ เช่นกล้ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
18พนักงานเลี้ยงสุกร (สนใจสมัครโทร 061-560-9666 )
หน้าที่ความรับผิดชอบ : [ เลี้ยงสุกร ] - ให้อาหารสุกร - ทำความสะอาดโรงเรือน - การคัดแยกสุกร - ดูแลและสังเกตุพฤติกรรมการเจริญเติบโตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม
19ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุมดูแลเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสาธารณูปโภค - ซ่อมบำรุงควบคุมการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม
20สัตวบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของสัตว์ (ภายในฟาร์ม) - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกระบวนการขยายพันธุ์สัตว์ - ควบคุมดูแลคนงานที่รับผิดชอบ - การจัดการด้านอาหาร - การใช้ยา และโปรแกรมวัค...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม