ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
12พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคอีสาน)
- ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต้นกระดาษ ทั้งรายใหม่และรายเก่าเพื่อขอรับซื้อไม้เข้าบริษัท - ลงพื้นที่สำรวจแปลงไม้ และติดตามสัญญาเก็บกลับ - สรรหาตัวแทนขายกล้าตามจุดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ - พบปะผู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
13ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ส่วนงานลานวางกล้า (1 อัตรา) 1. ควบคุมการทำงานของ พนักงานรายวัน ในขั้นตอนการทำงานต่างๆ เพื่อให้ได้กล้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกล้าไม้ และจัดส่งให้แผนก Dispatching ตามความต้องการของลูกค้า 2. จัดเก็บข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
14หัวหน้าแปลง
หัวหน้าแปลง (ไม้ยืดอายุ) 1.วางแผนจัดการแปลงปลูกที่เป็นที่ดินของเกษตรกร 2.ดูแลงานเตรียมพื้นที่ปลูกและบำรุงรักษาต้นกระดาษ 3.จัดหาผู้รับเหมางานดูแลการปลูกและตัดฟันไม้ 4.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
15พนักงานตรวจสอบแร่ (Mineral)
1. ขยัน อดทน 2. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ปฎิบัติงานที่ จ.ปราจีนบุรี ) 3. มีความรับผิดชอบ 4. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามการมอบหมายของหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
16พนักงานขายและส่งเสริมการขาย
ทำแปลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย , ติดต่อประสานงานขาย, เก็บบิลลูกค้า ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีวัน อโกรเทค จำกัด
17พนักงานขายส่งเสริมการขาย
-ขายปุ๋ยเคมี ตราสามเหลี่ยมวงกลม ,สามต้นไม้,กบเงิน,กบทอง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วาย.วี.พี. เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
18สัตวบาลส่งเสริม จ.สุพรรณบุรี
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรในโครงการ 2. วางแผนการผลิตสุกรขุน 3. ติดตามการจัดการฟาร์มและสุขภาพสุกร 4. คัดสุกรและขายสุกรขุน 5. ประสานงานขายสุกรขุนกับทีมขายสุกร 6. สั่งอาหารเข้าโครงการ ึ7...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
19คนสวน-ดูแลต้นไม้-พ่อบ้าน (ไอดีไลน์ saunpar)
ส่วนมากต้นไม้โตเกือบหมดแล้ว งานน้อยมากแทบไม่ค่อยมี แต่เน้นการตรวจดูแล บำรุงรักษา....เหมาะสำหรับคนไร้บ้าน,ไม่มีที่อยู่แต่ประพฤติดีสุจริตชน, เป็นงานประจำดูแลรักษาสวนป่า เพื่อการท่องเที่ยวธรรมชาติสวนป่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
20พนักงานเลี้ยงนก (ทำงานที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา) สนใจโทร 02-513-2002
เลี้ยงนก ทำความสะอาดเล้า ตู้เกิด ตู้ฝัก เช็คการเข้าผัก การเกิด การอนุบาลลูกนก 0+ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นครหลวงการพิมพ์ จำกัด