ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
21พนักงานขายตรงเกษตร
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
22พนักงานขายองค์กรและร้านค้า
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
23พนักงานส่งเสริมการขาย
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
24พนักงานส่งเสริมการเกษตร
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เพื่อสามารถนำเสนอขายได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกับลูกค้า - ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
25ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดูแลสนามกอล์ฟ
1.ควบคุม กำกับดูแล ด้านความปลอดภัยภายในสนาม 2.ดูแลต้นหญ้า ต้นไม้ พืชพรรณในสนามกอล์ฟ 3.ปรับปรุง วิเคราะห์ดินให้เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของหญ้าและพืชพรรณต่างๆ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จำกัด
28สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ( รับด่วนสมัครด่วน )
รายละเอียดงาน 1.ดูแลสุขภาพสุกรของฝูงให้อยู่ในภาวะปกติ 2.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ 3.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ให้เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
29สัตวบาล (ประจำฟาร์มสาขา)
ควบคุมการเลี้ยงสุกรให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนการสั่งอาหารสุกร/ประสานงานกับธุรการ ตรวจเช็คสุขภาพสุกรประจำวัน รักษาสุกรป่วย จัดทำวัคซีนสุกรตามโปรแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
30ผู้จัดการโรงฟักไข่
ควบคุม ดูแลการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด