ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
31ส่งเสริมการขายและการขาย
ออกต่างจังหวัด แนะนำสินค้า ให้ถึงผู้ใช้ด้วยความรู้จริง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที-สตาร์ อะกริคัลเจอร์ จำกัด
33Extension/Field Officer เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต จังหวัดประจวบฯ
• ประเมินความต้องการพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและแจ้งต่อผู้จัดการ • ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลปฏิทินการเพาะปลูก • บันทึกปริมาณสับปะรดในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต • จัดทำรายงานการปลูก รายวัน รายสั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
35สัตวบาลประจำฟาร์ม
ควบคุม ดูแล การทำงานของพนักงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
36ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแลระบบ สาธารณูปโภค ดูแลระบบการให้อาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
37ผู้จัดการโรงฟักไข่
ควบคุม ดูแลการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
38ผู้จัดการ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์เนื้อ
ควบคุมดูแลการผลิตไข่ฟัก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด