ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 73 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
1คนสวน-ดูแลต้นไม้-พ่อบ้าน (ไอดีไลน์ saunpar)
เหมาะสำหรับคนไร้บ้าน,ไม่มีที่อยู่แต่ประพฤติดีสุจริตชน, โลกส่วนตัวสูง. เป็นงานประจำดูแลรักษาสวนป่า เพื่อการท่องเที่ยวธรรมชาติสวนป่า, ตัดหญ้า , ดายหญ้า ,ฉีดยาฆ่าหญ้า รักษาปลุกต้นไม้หวงห้าม เช่น ยางนา ไม...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
2พนักงานแล็ป (ขอนแก่น)
ทำแลปเมล็ดพันธุ์ผัก ทำเอกสารระบบคุณภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
3Field Data Seasonal Worker (พนักงานบันทึกข้อมูลผลผลิต)
- จัดเก็บเอกสาร - บันทึกข้อมูลผลผลิตของฝ่ายไร่ ในระบบ SAP - เป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลด้านผลผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์
1. ทำงานร่วมกับทีมฝ่ายขาย ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมขายและแผนกอื่นๆ รวมไปถึงงานเอกสารของทีมฝ่ายขาย 2. สร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกร ทำกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรกับทางผู้ปลูกและเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
6Field Production Technician ( เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตพืชไร่)
• To participate and prepare to meet the target with Field Production Supervisor. • To select production area and grower vendors with Field Production Supervisor and Field Production Seasonal Workers...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

28 พฤศจิกายน 2564
7พนักงานคลังเมล็ดพันธุ์ (สัญญาจ้าง ก.พ.-เม.ย. 2564)
- ดูแลการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์ - ดูแลห้องเย็นจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ - จัดเรียงสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
8พนักงานคลุกสารเมล็ด (สัญญา ม.ค.-เม.ย.2564)
-คลุกเมล็ดด้วยเครื่องทรีทเมล็ด -นำเมล็ดไปลดความชื้นที่เครื่องสแตติคดราเออร์ -ดูแลเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
9Field Testing Technician (เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำแปลงวิจัย)
Field Testing Technician is responsible for operating and managing testing activities in a corn breeding program and will also assist the associate and for data collections, fields observation and fie...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
10Farm Executive Assistant (เชียงราย)
• Assist Farm manager to manage trial in open field and seed production in plastic houses in Chiang Rai station. • Perform seed processing since fruit harvesting, seed extraction, wet seed treatme...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด