ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 182 หน้า จำนวน 1,813 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
121พนักงานขายประจำห้าง เซ็นทรัลพระราม 3 ด่วน !!!
- เชียร์ขายสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายของยอดขาย - ตรวจนับสินค้าให้ตรงทั้งรับ - และขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.วี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
122SALES
นำเสนอสื่องานพิมพ์ ในประเภทต่างๆ สื่องานโฆษณา ประเภทงาน Indoor , Outdoor. รายงานความคืบหน้าและปัญหาในงานขาย ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ สถานที่ทำงานโชคชัย 4 ซอย 8...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
123พนักงานฝ่ายขาย
1. ขายสินค้า และบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 2. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท 3. จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
124พนักงานขาย ( อยู่ประจำที่โคราช ) ด่วน!!!!
สามารถเจรจาปิดการขายได้ ปรับปรุงสต๊อกสินค้า รับผิดชอบเป้าหมายที่ได้รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
125รับสมัครพนักงานขาย ประจำแฟชั่นไอร์แลนด์ ( รับด่วน หลายอัตรา )
ขายสินค้า รองเท้า กระเป๋า มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ รักการแต่งตัวตามแฟชั่น รักงานขาย คุยเก่งสามารถคุยและจบการขายได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
127ด่วน!!! เจ้าหน้าที่แผนกขาย/Sale Office (โทร.0-2945-4953)
1. ติดต่อลูกค้า เสนอราคาและปิดการขาย 2. วางแผนและเข้าพบลูกค้า 3. จัดทำรายงานต่างๆ นำเสนอผู้จัดการฝ่ายขายและจัดส่ง 4. สื่อสารข้อมูลลูกค้าให้หน่วยงานภายในที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
128ด่วน! เจ้าหน้าที่ธุรการขายและประสานงาน
1. รับโทรศัพท์ ติดต่อ ขอข้อมูลร่วมถึงการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า 2. จัดทำ บันทึก และจัดเก็บเอกสารร่วมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 3. จัดทำ Invoice/ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล พร้อมแนบเอกสารส่งให้ลูกค้าตามช่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
130พนักงานฝ่ายการตลาด ( รับสมัครด่วน หลายอัตรา ) สอบถามโทร 02-010-4449
โทรติดต่อนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ตามบัญชีรายชื่อที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อให้นายจ้างใช้บริการกับบริษัท เช่น ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน หรือ ยื่นขอหนังสือเดินทางที่หมดอายุให้แรงงานต่างด้าว ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยามซิตี้ ซัพพลาย จำกัด