ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 182 หน้า จำนวน 1,813 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
151Sales (พนักงานขาย) ด่วน!!!!
เสนอขายอะไหล่และเครื่องปั้มลมอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

30 พฤศจิกายน 2566
152พนักงานขาย (Sales Representative)/ภาคเหนือ
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สามรถทำงานต่างจังหวัดได้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ิอีสาน) /ภาคใต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
153Sales ขายเครื่องปรับอากาศ ประจำภาคภาคใต้
- ตั้งเป้าหมายการขาย และกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี - รายงานผลการดำเนินงานสู่ผู้บริหาร - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ผลการสำรวจความพึงพอใจเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

30 พฤศจิกายน 2566
154พนักงานแคชเชียร์ ประจำร้าน
เก็บเงิน /เปิดบิลขายเงินสด /เคลียร์บิล+ส่งเงิน ประจำวัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด
157เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer
1. วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท 2. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
158เจ้าหน้าที่วางแผนงานอีเวนท์ (UNICEF Thailand)
• ทำหน้าที่จัดหาสถานที่ระดมทุนให้เพียงพอกับทีมระดมทุน • บริหารงบประมาณในการหาสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม • ติดต่อประสานงานและต่อรองราคากับผู้ให้เช่าสถานที่ • ติดต่อประสานงานและดำเนินการเรื่องเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : United Nations Children's Fund (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย)
159ช่างฝึกหัดประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม 3 (ด่วนพร้อมเริ่มงาน)
พนักงานประจำร้าน ทำงานให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับการทำกุญแจ และบริการด้านนาฬิกา เช่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนสายนาฬิกา ตรวจเช็คนาฬิกาเบื้องต้น รับงานซ่อมจากลูกค้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ไม่จำเป็นต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด
160ช่างฝึกหัดประจำสาขา เดอะมอลล์ บางแค (ด่วนพร้อมเริ่มงาน)
พนักงานประจำร้าน ทำงานให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับการทำกุญแจ และบริการด้านนาฬิกา เช่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนสายนาฬิกา ตรวจเช็คนาฬิกาเบื้องต้น รับงานซ่อมจากลูกค้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ไม่จำเป็นต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด