ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 22 จากทั้งหมด 182 หน้า จำนวน 1,813 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
211Sales Exclusive ด่วน! (สถานที่ทำงาน บรมราชชนนี 60)
1.ดูแลงานด้านการขาย เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ แก่ลูกค้าโครงการทั้งฝ่ายสถาปนิก,ผู้รับเหมา,ดีไซเนอร์,ที่ปรึกษาโครงการ ต่าง ๆ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร อาทิ ฝ่ายบัญชี, การเงิน, ฝ่ายกราฟฟ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
212ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์(ต่างจังหวัด) (Sales Representatives) ประจำภาคอิสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ด่วน!!!!
1. สร้างแผนงาน/กำหนดเป้าหมายการทำงาน เข้าพบผู้ซื้อตามโรงพยาบาล เพื่อถามถึงแผนงานจัดซื้อสินค้าและแนะนำสินค้าที่ดูแลให้ผู้มีอิทธิพลในการซื้อรู้และเข้าใจคุณประโยชน์ของสินค้าและเกิดความต้องการใช้สินค้า 2...ดูรายละเอียด
องค์กร : TT MEDICAL SUPPLY 2020 CO., LTD
213พนักงานขาย ประจำหน้าร้าน U•Store สาขา ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
- เสนอขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ให้บริการและคำแนะนำในการขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งานได้ - เข้ารับการฝึกอบรมที่ทางบริษัทฯ และ Apple จัด รวมถึ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
214ผู้จัดการสาขา
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุณภาพความเรียบร้อยของสาขา การปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้บริการแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.วิเคราะห์แนวโน้มการตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมการซื้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
215พนักงานขาย ประจำหน้าร้าน U•Store สาขา ม.สยาม
- เสนอขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ให้บริการและคำแนะนำในการขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งานได้ - เข้ารับการฝึกอบรมที่ทางบริษัทฯ และ Apple จัด รวมถึ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
216เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการขายอะไหล่ เครื่องจักร สินค้าต่าง ๆ ของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
217Sale
- ติดต่อเสนอขายสินค้า - หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ - ให้คำแนะนำตัวสินค้าและราคา แก่ลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้า - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
218Product Detail Support
- ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทราบความต้องการ - หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ - ให้คำแนะนำตัวสินค้าและราคา แก่ลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องผลิตภันฑ์ - ประสานงานภายใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
219Sale Executive (สาขาปิ่นเกล้า)
- นำเสนอซอฟต์แวร์ระบบ CRM ให้กับผู้ประกอบการทุกประเภทธุรกิจ - ทำการตลาดผ่านช่องทาง Line Official Account โดยใช้แพลตฟอร์ม Funcrowd - ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม - สรุปไอเดีย คว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด
220Sale Executive
- ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอซอฟแวร์ให้กับผู้ประกอบการทุกประเภทธุรกิจ - ทำการตลาดผ่านช่องทาง Line Official Account โดยใช้แพลตฟอร์ม Funcrowd - ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด