ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 28 จากทั้งหมด 182 หน้า จำนวน 1,813 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
271พนักงานขาย
รับลูกค้า ให้ข้อมูลเบื้องต้น ทำใบเสนอราคา, ติดตามการขาย,ปิดการสั่งซื้อ,เข้าพบลูกค้าเป็นครั้งคราว และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย -------------------------- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแปรงและสินค้าด้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
272เจ้าหน้าที่การตลาด
- โทรประสานงานกับลูกค้า - แนะนำสถานที่ออกอีเว้นท์ - พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ เอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตเค่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
273ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน FA Standard
มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลิกภาพ ถ้าผ่านการสัมภาษณ์จะมีการรับรองรายได้ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท , มีค่าคอมมิชชั่นและโบนัสพิเศษ ลักษณะงานเริ่มจากการวางแผนการเงิน การประกันชีวิต แผนความคุ้มครองค่ารักษาพย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ จำกัด
274ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน FA Prime
มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลิกภาพ ถ้าผ่านการสัมภาษณ์จะมีการรับรองรายได้ต่อเดือน 40,000-100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับฐานรายได้เดิมและประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป) , มีค่าคอมมิชชั่นและโบนัสพิเศษ ลักษณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ จำกัด
275ตัวแทน LA Elite
ขายสินค้า ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมเงิน เพื่อลดหย่อนภาษี , เงินออมเกษียณอายุ , สามารถทำเป็น Part Time ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ จำกัด
276เภสัชกร
- ช่วยพัฒนาด้านการตลาด - คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ - พัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Product Development) - ร่วมวางแผนการตลาด และรับผิดชอบในการส่งเสริม ผลักดันสินค้าของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด
278ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
1. อบรมความรู้แก่ผู้แทนขายในเรื่องผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงาน และสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานขายในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3.ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกอง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด
279Sales Executive (Rubber & Chemicals เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเคมีภัณฑ์) ด่วน!!!
1. ดูแลลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและทำยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 2. แสวงหาช่องทาง และโอกาสทางการขายใหม่ เพื่อหาลูกค้าใหม่ และเพิ่มยอดขาย 3. วิเคราะห์ตลาด ลู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด
280พนักงานแคชเชียร์ ประจำร้าน
เก็บเงิน /เปิดบิลขายเงินสด /เคลียร์บิล+ส่งเงิน ประจำวัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด