ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 152 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
1พนักงาน Part-time เสาร์-อาทิตย์
- ทำกิจกรรมกับเด็ก อายุ 3 - 15 ปี อย่างสนุกสนาน - เตรียมและประสานงานในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ - ช่วยตอบข้อมูล หรือสนับสนุนการทำสื่อต่างๆ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ยังสนุก Young Sanook
2พนักงานธุรการ และผู้ช่วยสอน
- ทำกิจกรรมกับเด็ก อายุ 3 - 15 ปี อย่างสนุกสนาน - เตรียมและประสานงานในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ - ให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง - สนับสนุนการทำสื่อต่างๆ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ยังสนุก Young Sanook
3ครูอนุบาล (หนองคาย)
- งานด้านการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ตามที่หัวหน้าครูอนุบาลมอบหมาย - งานด้านพัฒนาการเด็ก โดยชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงและพัฒนาการด้านอื่นๆ - ด้านอาคารสถานที่ โดยดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
4รับสมัคร "นักกิจกรรมบำบัด" (Part-Time)
1. เข้ารับการฝึกอบรมทักษะการสอนและหลักสูตรการสอนก่อนเริ่มงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จัดเตรียมบทเรียนและเนื้อหาที่ใช้สอนตามแผนการสอนที่ได้รับการฝึกอบรมในข้อ 1. 3. สอนแบบตัวต่อตัว ตามวันและเวลานัดหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
5รับสมัคร "นักจิตวิทยา" และ "นักจิตวิทยาคลินิก" (Part-Time)
1. เข้ารับการฝึกอบรมทักษะการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฎิบัติงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จัดเตรียมเอกสารการปฎิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมในข้อ 1. 3. บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (face-to-face) กั...ดูรายละเอียด
องค์กร : มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
6รับสมัคร "นักจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา" (Part-Time)
1. เข้ารับการฝึกอบรมทักษะการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฎิบัติงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จัดเตรียมเอกสารการปฎิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมในข้อ 1. 3. บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (face-to-face) กั...ดูรายละเอียด
องค์กร : มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
7รับสมัคร "ครูการศึกษาพิเศษ" (Part-Time)
1. เข้ารับการฝึกอบรมทักษะการสอนและหลักสูตรการสอนก่อนเริ่มงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จัดเตรียมบทเรียนและเนื้อหาที่ใช้สอนตามแผนการสอนที่ได้รับการฝึกอบรมในข้อ 1. 3. สอนแบบตัวต่อตัว ตามวันและเวลานัดหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
8ครูสอนพิเศษ ประจำสถาบัน (Full-Time)
1. เข้ารับการฝึกอบรมทักษะการสอนและหลักสูตรการสอนก่อนเริ่มงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จัดเตรียมบทเรียนและเนื้อหาที่ใช้สอนตามแผนการสอนที่ได้รับการฝึกอบรมในข้อ 1. 3. สอนแบบตัวต่อตัว ตามวันและเวลานัดหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
9รับสมัคร "ครูสอนพิเศษ" (Part-Time)
1. เข้ารับการฝึกอบรมทักษะการสอนและหลักสูตรการสอนก่อนเริ่มงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จัดเตรียมบทเรียนและเนื้อหาที่ใช้สอนตามแผนการสอนที่ได้รับการฝึกอบรมในข้อ 1. 3. สอนแบบตัวต่อตัว ตามวันและเวลานัดหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
10รับสมัคร "นักจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา" ประจำสถาบัน (Full-Time)
1. เข้ารับการฝึกอบรมทักษะการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฎิบัติงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จัดเตรียมเอกสารการปฎิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมในข้อ 1. 3. บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (face-to-face) กั...ดูรายละเอียด
องค์กร : มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น