ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 91 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
4คุณครูผู้ช่วยสอน
- ตรวจการบ้านของนักเรียนตามเฉลยแบบฝึกหัด - ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนขณะอยู่ในห้องเรียน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากครูใหญ่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : คุมองพระราม 3 ทรี ออน 3
5ครูผู้หญิง สอนว่ายน้ำ
- สอนว่ายน้ำ - สอนให้กับเด็กอายุ 3.5ปี-9ปี - สอนให้กับเด็กทารกและเด็กเล็ก อายุ 4 เดือน - 3.5 ปี โดยผ่านการร้องเพลงและทำกิจกรรม - ให้คำแนะนำ ผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการในการเรียน - จัดทำงานเอกสารที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : Manta Kids Nakhonpathom
6ครูสอนว่ายน้ำ
- ครูสอนว่ายน้ำ เด็กทารก เด็กเล็ก เด็กโต - เป็นผู้นำการออกกำลังกาย - ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการว่ายน้ำกับลูกค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Manta Kids Nakhonpathom
7ครูสอนว่ายน้ำ ทำกิจกรรมสอนเด็กผ่านการว่ายน้ำ
- สอนว่ายน้ำ - สอนให้กับเด็กอายุ 3.5ปี-9ปี - สอนให้กับเด็กทารกและเด็กเล็ก อายุ 4 เดือน - 3.5 ปี โดยผ่านการร้องเพลงและทำกิจกรรม - ให้คำแนะนำ ผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการในการเรียน - จัดทำงานเอกสารที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : Manta Kids Nakhonpathom
8ครูสอนภาษาอาหรับ
ครูสอนภาษาอาหรับประจำโครงการ สอนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยช่วงแรกเน้นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
9ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูสอนคณิตศาสตร์ประจำโครงการ สอนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยช่วงแรกเน้นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
10ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูสอนภาษาอังกฤษประจำโครงการ สอนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยช่วงแรกเน้นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด