ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 206 หน้า จำนวน 2,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
1เสมียน
- คีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานภายในองค์กร - งานเอกสารทั่วไปอื่นๆ - วันหยุดสัปดาห์ - ค่าเดินทาง และที่พัก 1500 บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
2พนักงานบัญชี
-คุมการรับเช็ค-วางบิล -บัญชีรับ-จ่าย -มีประสบารณ์ในการใช้งาน Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
4ธุรการฝ่ายขาย
- ประสานงานระหว่างลูกค้า และภายในบริษัท - ลงข้อมูลการขายในระบบคอมพิวเตอร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
5พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
6พนักงานบัญชี
จัดทำเอกสารภายในออฟฟิศ และทุกสิ้นเดือนต้องรวบรวมเอกสาร เพื่อส่งให้สำนักงานบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด
7พนักงาน คลังสินค้า คีย์ข้อมูล สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้ ด่วนๆ
- คียร์งานทำสต๊อกสินค้า - รับ โอนสินค้า - รายงานยอดสินค้าคงเหลือ ให้หัวหน้างานรับทราบ - รับผิดชอบสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง - รับผิดชอบความสะอาดในพื้นที่คลังสำเร็จรูป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชอว์ ปิติ จำกัด
8Sale
- ติดต่อเสนอขายสินค้า - หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ - ให้คำแนะนำตัวสินค้าและราคา แก่ลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้า - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
9เจ้าหน้าที่สนับสนุนส่วนงานเอกสาร
- ออกเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท - เป็นศูนย์กลางในการออกเอกสาร - รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
10นักศึกษาฝึกงาน
ช่วยงานด้านเอกสาร และงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด